úvod - média - Přísnější rozpočtová pravidla usnadní předcházení krizím

Přísnější rozpočtová pravidla usnadní předcházení krizím

Tisková zpráva

Evropský parlament dnes čeká schvalování legislativního balíčku šesti předpisů týkajících se pravidel rozpočtové a hospodářské politiky v EU.

"Dlouho a těžce vyjednávaný kompromis je velkým krokem vpřed směrem k odpovědným rozpočtovým politikám členských států. Právě neodpovědná politika některých států vedoucí k vysokým rozpočtovým deficitům a makroekonomickým nerovnováhám učinily dotyčné státy značně zranitelné v době vleklé krize", uvádí k tomu europoslanec Jan Březina.
Soustředit se na rozpočtový deficit  v daném roce se podle Březiny ukázalo jako krátkozraké, a tak nová pravidla podle něj správně kladou větší důraz i na celkovou míru zadlužení členských států.
Klíčovým nástrojem ke zvýšení rozpočtové odpovědnosti členských států je podle Březiny ztížení možnosti Rady zablokovat uložení sankcí Komisí v případě nedodržení rozpočtových pravidel.
"Sankční mechanismus je v současnosti prakticky bezzubý, neboť  vyžaduje souhlas členských států včetně těch, na které sankce dopadá. Názorně jsme to mohli vidět v roce 2004, kdy se Německo a Francie tímto způsobem vyhnuly sankcím za překročení rozpočtového deficitu. Ignorování uložených sankcí Německem a Francií bylo signálem pro ostatní státy, že Pakt stability a růstu je jen cárem papíru, za jehož nedodržení nic nehrozí", kritizuje Březina současnou podobu rozpočtových pravidel v EU.
"Nově budou sankce uložené Komisí platit automaticky s výjimkou případu, kdy se proti nim vysloví většina členských států. Považuji za úspěch, že se podařilo k tomu členské státy dotlačit. Rozpočtová disciplína, která je předpokladem měnové i hospodářské stability v EU, tak bude zajištěna mnohem lépe a účinněji než dosud", vyzdvihuje Březina přínos nově schválených legislativních změn.

Pro více informací:
Jan Březina, europoslanec, tel. 606 650781
Jan Tlamycha, asistent, tel. 604 917 595

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP