úvod - média - komentáře - Diskriminace při nákupu u výhradního dovozce

Diskriminace při nákupu u výhradního dovozce

Otázka k písemnému zodpovězení E-006995/2012

Obrátila se na mě česká společnost, která je prodejcem nových automobilů od německého výrobce. Tyto nové automobily je však nucena kupovat u výhradního dovozce za jím stanovených podmínek, které považuje za nevýhodné a diskriminující.

V Německu ani jiném státě EU nemůže tyto automobily koupit a dovézt do ČR, neboť výrobce zakázal prodejcům v Německu a ostatních státech EU prodávat automobily do ČR, takže je může kupovat pouze u výhradního dovozce za nevýhodných podmínek.
–    Může Komise sdělit, zda se v tomto případě jedná nebo může jednat o porušení soutěžního práva EU, ať už zákazu vertikálních dohod, nebo zneužití dominantního postavení?
–    Pokud by se jednalo nebo mohlo jednat o porušení soutěžního práva EU, jak má podle Komise daná česká společnost postupovat, aby se účinně domohla práva?

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP