úvod - média - komentáře - Je čerpání evropských dotací prospěšné?

Je čerpání evropských dotací prospěšné?

7.2.2013 | Reflex

ANO: Dotace pomáhají růstu
ÚVODEM BYCH RÁD PŘEDESLAL, že nejsem žádný velký fanoušek dotací. Žijeme však v reálném světě, jehož jsou dotace samozřejmou součástí, a kdybychom ty pocházející z EU z jakéhokoli důvodu nevyužívali, byli bychom nejprve ostatním pro smích a posléze sami sobě k pláči.

Pravda, někdy jsou projekty financované z rozpočtu EU totálním úletem. Máslo na hlavě však v křiklavých případech plýtvání prostředky EU mají především příslušné orgány členských států. Právě ony totiž projekty posuzují a vybírají.
Může být těžké odolat pokušení nahlížet na dotace EU očima chytlavých excesů. O to víc je na místě uvést, že ve své velké většině eurodotace přispívají ke zvyšování kvality života a hospodářskému růstu v našich regionech. A nejenom v těch. Tři autoři v odborném článku v Journal of Public Economics v roce 2010 porovnávali dvě skupiny regionů, jež byly co do hospodářské úrovně prakticky stejné, ale jedna na dotace EU dosáhla a druhá nikoliv (platí totiž striktní pravidlo, že dotace EU může čerpat jen region s HDP nižším než 75 % průměru EU). A došli k zajímavému závěru: regiony pobírající dotace EU rostly rychleji než srovnatelně vyspělé regiony, které se v důsledku striktně nastaveného pravidla musely bez nich obejít.
Patrně nikdo nechce, aby nám odpadní vody zamořovaly půdu nebo řeky, potoky a jezera. Jediným řešením jsou tak drahé čističky.
Nebo jiný příklad. Každý, kdo aspoň občas zavítá na české komunikace, ví, v jak neutěšeném jsou stavu, případně že odpovídající silniční či dálniční spojení zcela chybí. Dám krk na to, že nebýt eurodotací, spoustu těchto staveb bychom doteď neměli.
Nejenom tvrdé, infrastrukturní projekty, ale i tzv. měkké pracující s inovacemi a lidskými zdroji nás posouvají dopředu. Jakkoli Evropský účetní dvůr v případě ČR spočítal podíl špatně či nevhodně proplacených projektů na 7,7 procenta, nemělo by to být důvodem k zatracení eurodotací jako takových. Podobu projektů i jejich kvalitu nám totiž nediktuje Brusel, ale určujeme si ji sami. Proto by i o tom měly být volební kampaně: chtít po kandidátovi, aby eurodotacím rozuměl a měl jasnou představu o jejich využití. A volat ho nekompromisně k odpovědnosti, pokud by je ve své ministerské či jiné veřejné funkci promrhal.

Jan Březina
europoslanec (Evropská lidová strana)

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP