úvod - média - komentáře - Tabáková lobby si vynutila ústupky. Zákazy začnou platit až později

Tabáková lobby si vynutila ústupky. Zákazy začnou platit až později

9.10.2013 | Hospodářské noviny    Strana 2    Téma

Václav Lavička - Zastánci přísné regulace výroby a prodeje tabákových výrobků na společném trhu EU včera na půdě Evropského parlamentu ve Štrasburku uspěli asi tak napůl. Poslanci sice v prvním čtení schválili většinu navrhovaných změn ve skoro dvanáct let staré směrnici, ale mírnější. Vyhověli tak – alespoň částečně – tabákové lobby. A některé změny jako třeba zákaz prodeje cigaret o objemu menším než 7,5 milimetru, takzvaných slimek, neuspěly vůbec.
Zpravodajka Evropského parlamentu Linda McAvanová neskrývala určité zklamání. „Očekávala jsem, že v boji proti kouření pokročíme více. Nicméně byl položen dobrý základ,“ sdělila novinářům. Britská poslankyně z frakce socialistů a demokratů zároveň získala mandát k následujícímu jednání s Evropskou radou a komisí. Věří, že třístranná jednání skončí do Vánoc, aby Evropský parlament mohl „sladěné“ změny potvrdit a přijmout legislativní usnesení. Teprve potom poběží dvouletá lhůta, během které musejí být změny, jež tabáková směrnice přinese, zapracovány do příslušných zákonů členských zemí.

Cigarety s příchutí a varování Přísnější regulace tabákových výrobků by tedy měla v zemích EU platit od roku 2015, někteří „agilnější“ členové by to mohli stihnout dříve. Prodej cigaret s příchutí – třeba vanilkovou nebo čokoládovou – bude zakázán až po uplynutí tříletého přechodného období. Uvede-li Česko své zákony do souladu s tabákovou směrnicí od ledna 2015, bude zákaz platit od ledna 2018. Tabákové lobby se tak podařilo prosadit odložení zákazu u cigaret s příchutí o tři roky, u mentolek dokonce o dalších pět let. Znamená to, že mentolové cigarety budou zapovězeny nejdřív v období 2022–2023.

Neprošlo také jednotné balení cigaret s odůvodněním, že by spotřebitelům zkomplikovalo orientaci na trhu, a navíc šlo na ruku padělatelům. „To považuji za úspěch,“ říká poslanec Jan Březina (Evropská lidová strana). Ten se při konečném hlasování zdržel. Zákaz mentolových a jiných příchutí i zákaz slimek (který neprošel) považuje „za šikanu tabákových výrobců i těch kuřáků, kteří si na tyto druhy cigaret zvykli“.

Proč tak tvrdý postup?

Kouření v zemích EU způsobuje skoro šestinu úmrtí. Podíl kuřáků na dospělé populaci je stále velmi vysoký – dosahuje téměř jedné třetiny. Nejméně 70 procent kuřáků začalo pravidelně dýmat ve věku nižším než 18 let.

Hlavně mladé lidi by podle evropských poslanců mělo odradit výrazně zvětšené „obrazové varování“ na cigaretových krabičkách. Podle původního návrhu, k němuž se kloní i Evropská komise, by měly varovný obrázek ukazující zhoubné účinky kouření na lidský organismus a doprovodný text zaujímat 75 procent čelní i zadní strany cigaretové krabičky. Nakonec prošlo 65 procent. V Česku je nyní na obalu textové varování zaujímající 30 procent čelní strany krabičky a 40 procent strany zadní.

Co se nelíbí výrobcům Je zde jeden detail: varování je v Česku umístěno zdola, takže krabičku lze bez problémů přelepit kolkem. Evropský parlament prosazuje umístění shora. Maličkost? Z pohledu výrobců nikoli. Tvrdí, že budou mít problémy s umístěním kolku, neboť ten se podle směrnice nesmí přelepit přes varování.

Kvůli velkému obrázku bude problém se značením výrobku. „Podle našeho názoru je to omezení duševního vlastnictví ke značkám. Prostor, v němž můžeme zdůraznit jejich odlišnost, se nám zmenší,“ upozorňuje Kamil Provazník, jednatel české pobočky Imperial Tobacco.

Oficiální stanovisko Česka, projednané vládou a schválené výborem sněmovny pro evropskou integraci, je podobné: Česko nemá námitek proti „kombinovanému“ varování. Ale jeho zavedením se zmenší plocha výrobku, jež je k dispozici vlastníkům ochranné známky pro označování výrobků. Jejich odlišování na trhu se tak zhorší a stejně tak „komunikace se spotřebitelem“, uvádí se v dokumentu „Rámcová pozice ČR“.

Elektronické cigarety, hit tabákového trhu, by pak měly být regulovány podobně jako léky, ale jen tehdy, jsou-li představovány jako přípravky k léčbě či prevenci nemoci. Také jejich balení by mělo obsahovat zdravotní varování a bude zakázán jejich prodej osobám mladším 18 let. Vztahují se na ně stejná reklamní omezení jako na tabákové výrobky.

***

Klíčoví globální prodejci

(tržní podíly, údaje za rok 2012)

Philip Morris International 25,5 %

British American Tobacco 19,1 %

Japan Tobacco 14,5 %

Imperial Tobacco 6,7 %

Silná čtyřka celkem 64,8 %


Kde se v EU nejvíce kouří slimky

(jejich podíl na spotřebě cigaret)

Bulharsko 36 %

Polsko 28 %

Litva 21 %

Rumunsko 18 %

Řecko 16 %Další vybrané země

Česko 12 %

Slovensko 7 %

Rakousko 3 %

Británie 2 %Země, kde kuřáci holdují mentolkám

(jejich podíl na spotřebě cigaret)

Finsko 21 %

Polsko 19 %

Dánsko 11 %

Švédsko 10 %

Británie 8 %


Další vybrané země

Francie 5 %

Německo 3 %

Česko 2 %

Rakousko 1 %


CIGARETOVÝ TRH V ČESKU

(miliardy kusů, podle studie KPMG)

Ukazatel 2006 2010 2011 2012

Celkový prodej 24,31 21,06 21,06 20,46

Legální domácí spotřeba 19,54 15,85 14,76 14,78

Rozdíl mezi prodejem a spotřebou = odliv do ciziny

Mentolové cigarety ? ochucené cigarety pocházejí z USA. Objevily se v roce 1924, populární se staly v 60. letech ? mentolky jsou podle některých odborníků škodlivější než klasické cigarety. Kvůli chladivému pocitu během kouření vtahují kuřáci dým hlouběji do plic a déle ho v nich drží ? v některých zemích, například Brazílii, jsou mentolky úplně zakázané Slim cigarety ? cigarety s průměrem menším než 0,75 milimetru (zhruba o 2 mm tenčí než klasické cigarety) ? objevily se v 60. letech v USA jako jeden ze symbolů emancipace žen ? slimky podle některých odborníků mylně evokují pocit zdraví a štíhlosti ? Kouření slimek je stejně nebezpečné jako kouření klasických cigaret. Kuřáci intenzivněji vdechují kouř, aby z tenké cigarety získali stejnou dávku nikotinu jako z té klasické. ? Evropský parlament neodsouhlasil část tabákové směrnice, která slimky zakazuje.


Boj proti kouření

Tenké cigarety slim se v EU prodávat nepřestanou, konec mentolových cigaret europoslanci oddálili o několik let

Světový trh s tabákovými výrobky

720 MILIARD DOLARŮ představuje odhadovaná roční hodnota globálního trhu s tabákovými výrobky, uvádí British American Tobacco.

BILIONU KUSŮ 5,5 cigaret vychrlí každý rok továrny po celém světě. Zhruba dvě pětiny z toho vykouří 350 milionů čínských kuřáků.

Počty kuřáků ve světě (v procentech z dospělé populace, údaje za rok 2011)

250 MILIARD DOLARŮ vyberou každý rok vlády po celém světě na spotřební dani z tabákových výrobků. v dospělé populaci bylo v ČR v roce 2012 celkem 31,3 % kuřáků, tři čtvrtiny z nich si zapálí denně (převažují muži nad ženami) muži kouří nejčastěji 15–24 cigaret denně, ženy pak 10–14 cigaret čtvrtina respondentů je doma vystavena tabákovému kouři – největší podíl na tom má nejmladší věková skupina (15–24 let) 31 % kuřáků se v roce 2012 pokusilo přestat, nejvíce z nich připadalo právě do nejmladší věkové skupiny 15–24 let nejvíce kuřáků je ve věku 15–24 let – kouří 44,7 % lidí


ZDROJ: EUROMONITOR, KPMG, MINISTERSTVO FINANCÍ ČR, STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV, STRÁNKY TABÁKOVÝCH SPOLEČNOSTÍ

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP