úvod - média - komentáře - Europarlament schválil reformu společné zemědělské politiky

Europarlament schválil reformu společné zemědělské politiky

20.11.2013 | tyden.cz

Evropský parlament schválil nová pravidla společné zemědělské politiky, která budou v Evropské unii platit až do roku 2020. Přinášejí mimo jiné nižší dotace pro velké farmy a konec cukerných kvót od roku 2017.


Evropský parlament schválil nová pravidla společné zemědělské politiky, která budou v Evropské unii platit až do roku 2020. Přinášejí mimo jiné nižší dotace pro velké farmy a konec cukerných kvót od roku 2017. Čeští europoslanci se shodují, že reformovaná společná zemědělská politika ochrání zájmy českých zemědělců.

Vůbec první reforma společné zemědělské politiky EU byla schválena až po třech letech dohadování mezi členskými státy a parlamentem. Protože její zavedení potrvá v členských zemích nejméně půl roku, bylo rozhodnuto, že v roce 2014 ještě budou v zásadě platit dosavadní pravidla a nová zemědělská politika vstoupí v platnost od 1. ledna 2015.

Společná zemědělská politika je součástí víceletého finančního rámce pro léta 2014 až 2020, kdy je na ni vyčleněno 373,2 miliardy eur (10,2 bilionu korun). Zůstává jako v minulosti největší částí unijního rozpočtu. "Má mírně klesající tendenci z asi 39 procent příští rok na 37 procent v roce 2020. Určitě bychom chtěli rychlejší pokles, ale zemědělsky orientované státy se tomu bránily. Toto je výsledek, který byl přijatelný," řekl český europoslanec Hynek Fajmon.

Podle schválené reformy dočasně přetrvávají některé kvótové systémy - u mléka do roku 2015, u cukru je to do roku 2017 a u vína do roku 2030.

Českého zemědělství se dotkne změna v přímých platbách, tedy u základních dotací poskytovaných zemědělským podnikům. Nyní by měly zvýhodňovat malé zemědělské podniky a velkým dotace krátit. To je nevýhodné pro české farmy, které jsou v průměru větší než v jiných zemích EU.

Původně měly být u velkých farem dotace nad ročním stropem 300 tisíc kráceny o 40 procent, ale tato "degresivita" byla pak omezena na pět procent. Dojde tak jen k symbolickému krácení dotací pro velké zemědělské podniky, uvedl europoslanec Jan Březina.

Tyto změny ocenil i sociálnědemokratický poslanec Robert Dušek. Podle něj "první návrhy Evropské komise na zastropování přímých plateb ... by významným způsobem poškodily zájmy českých zemědělců". "Jsem rád, že Evropský parlament odsouhlasil dohodu, která překlene nejistotu o podobě zemědělské politiky ... Současně mě těší, že se podařilo zlepšit i postavení českých farmářů," uvedl Dušek.

Také podle Březiny jsou "nová pravidla společné zemědělské politiky výhrou pro české zemědělce". "Nový systém zemědělských dotací je spravedlivější a odstraňuje diskriminaci, které byli vystaveni zemědělci z nových členských států včetně těch českých," uvedl Březina a ocenil také zrušení kvót.

Podle Fajmona "je důležité, že to konečně bylo schváleno". I tak je to pozdě ..., protože státy musí reformu implementovat, a to trvá půl až tři čtvrtě roku. Takže nová pravidla budou fakticky platit až od 1. ledna 2015," dodal.

Nová společná zemědělská politika se také snaží podporovat jen aktivní zemědělce. Zařízení jako letiště nebo sportovní kluby budou automaticky vyloučeny z dotací, pokud neprokážou, že mají ze zemědělství významnou část svých příjmů.

Nová pravidla se snaží i o větší ekologické ohledy. Tak 30 procent rozpočtů na přímé platby bude moci být použito, jen když příjemci budou plnit "ekologizační" opatření, jako je diverzifikace plodin a zachování trvalých travních porostů.

 
GALERIE
Evropský parlament | EPP